بازگشایی موزه‌ها منوط به تصمیم ستاد مقابله با کرونا

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی از آمادگی برای بازگشایی موزه‌ها در صورت مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

بازگشایی موزه‌ها منوط به تصمیم ستاد مقابله با کرونا

محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی، ضمن اشاره به تغییر محدودیت‌های ناشی از کرونا اعلام کرد که بازگشایی موزه‌ها منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا است. وی با اشاره به تغییر وضعیت شهرها از وضعیت نارنجی به زرد یا از زرد به آبی، تصریح کرد:

البته ما در این حوزه تصمیم گیر نیستیم و منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

گفتنی است که فعالیت موزه‌ها با توجه به قرارگیری در رسته شغلی سوم و وضعیت نارنجی شهرها، از اواخر اسفند سال ۹۸ با تغییراتی مواجه بوده است. آخرین بار و با شروع فصل پاییز، به دستور ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا، مکان‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و موزه‌ها و باغ‌موزه‌ها تعطیل شد و این تعطیلی تا به امروز ادامه داشته است.

 

منبع : کجارو